Uw gegevens | Winkelmandje : 0 producten
werkplaats2

Onze producten

dynamo Dynamo's

Een dynamo of gelijkstroomgenerator is een machine waarin mechanische energie, binnenkomend via een draaiende as, omgezet wordt in elektrische gelijkstroomenergie. Deze omzetting berust op het feit dat wanneer een elektrische geleider door een magnetisch veld beweegt, er elektrische spanningen worden opgewekt in die geleider en bij gesloten kring dus stroom gaat vloeien.

startmotor_2 Startmotoren

Een startmotor of démarreur (fr) is een elektromotor die het starten van een verbrandingsmotor vergemakkelijkt. De elektromotor wordt gevoed door een accu. Het startcircuit van een auto is uitgerust met een startrelais, omdat de stroom door de startmotor te groot is om enkel met het stuurcontact te schakelen. Het stuurcontact zou anders verbranden.